Aktiviteter

Kære sejlere

 

Velkommen til Reersø Bådelaugs kompetencekursus/Speedbådskursus, som afholdes i løbet af Maj 2021, der bliver plads til max 8 personer.

 

Den samlede pris er på kr.: 1.295,- heraf skal du selv betale kr.: 195,- via nettet ved start på kurset.

Du skal tilmelde dig til mig på: formand@reersoe-baadelaug.dk med navn, telefonnummer og fødselsdag.

Du skal indbetale kr.: 800,- på mobilpay: 385606 eller kto.nr.: 0519 – 304047 inden d.: 11/5 for at kunne optages på holdet. Husk at skrive navn og telefonnummer på indbetalingen.

De resterende kr.: 300,- skal dokumenteres indbetalt inden den praktiske prøve afholdes.

 

Undervisningens teoretiske del foregår hjemme hos dig selv via nettet, og den praktiske del på Reersø Havn, omhandlende sejlads og knob-binding. På denne måde kan vi gennemføre et kursus her i Coronatiderne.

Med de seneste forsamlingsmuligheder kan vi afholde en samlet opfriskning på teorien, samt den teoretiske prøve på Reersø, hvis ikke du selv har taget prøven hjemme.


Du finder undervisningsmaterialet på: https://www.duelighed.dk/speedbaadsteori/index.php

Opfriskning på teorien: Tirsdag 18-05-2021 17:00 - 22:00 i Reersøhuset
Teoretiske prøve: Onsdag 19-05-2021 17:00 - 22:00, hvis vi ikke når det tirsdag aften.                                                                               

Praktisk øvelse i båd: Lørdag d.: 29-05-2021

Praktisk prøve Søndag d.: 30-05-2021


Bestået prøve giver kompetence til:

Du må føre en planende motorbåd/speedbåd <15m.

Dette kursus kvalificerer IKKE til vandscooter

Derimod erstatter speedbådskortet DUELIGHEDSPRØVENS praktiske delprøve, hvis du senere

ønsker at få udstedt Duelighedsbevis!


Det forudsættes at du har læst teorihæftet og gennemført den teoretiske delprøve, der foregår on-line, inden du møder til den praktiske prøve. Alternativt kan du gennemføre den teoretiske prøve i Reersøhuset på ovennævnte dato.

Husk CPR-nummer til registrering af prøve.

Holdvis praktisk eksamen på Reersø Havn.

 

PÅ VANDET SKAL DU KUNNE:

  1. Styre sikkert under forskellige vind- og bølgeforhold.
  2. Styre efter kompas.
  3. Kunne lægge til og fortøje / Lægge fra og slippe fortøjninger. Kunne beherske disse manøvrer i spring.
  4. Beherske forskellige knob og stik.
  5. Kunne starte og afbryde motor.
  6. Foretage hurtig-og nødstop på vandet.
  7. Beherske nødprocedure og MOB-procedure (Mand Over Bord)
  8. Lægge til og afgå ved/fra bøje og langskibs.
  9. Aflevere båd i orden og klaret.


Når alt dette er på plads, kan du tage ansvar som skipper på en speedbåd.

Kursusleder teori:                       Magnus Borre Hansen

Kursusleder praktik:                   Rune Borre Hansen

Censor:                                        Tildeles af ”duelighed.dk”


Ring til mig på 3089890 hvis der er tvivlsspørgsmål.

Hvis du ikke allerede er medlem, så er du velkommen til at melde dig ind i: https://reersoe-baadelaug.dk/


Mvh Freddy/Formand Reersø Bådelaug

 

20-03-2021

El ombord


Har du styr på el-installationerne i båden?


Mange har erhvervet ny/brugt båd i det seneste år, og måske er el-installationerne ikke helt efter bogen.

  

Hvis du vil være lidt mere sikker på området, så tag et par timer i selskab med en EL-nørd, der på bedste vis demonstrerer EL-sikkerhed ombord, kan måske være forskellen på en god og usikker sejlsæson.

Klik på linket og brug et par timer - husk kaffe og kage.


https://vimeo.com/515735142/634cca15da?ml_subscriber=1641345360058127730&ml_subscriber_hash=r2r627-04-2020

Kapsejlads:


Hvis der er interesse for aftenkapsejlads, vil bestyrelsen meget gerne have en tilbagemelding.

Kapsejlads i Laugets regi, vil foregå efter kapsejlads-reglerne og følge de tilgængelige måleregler.


Reersø Bådeklub har desværre fraveget 40 års tradition, hvor alle sejlbåde fra andre klubber frit kunne deltage i onsdagsdkapsejledserne.

Nu vi Reersø Bådeklub til atopkræve 50,- kr pr. kapsejlads for både fra andre foreninger kun på Reersø.

Gennemførte aktiviteter:

Så har Reersø Bådelaug arrangeret og gennemført et speedbådskursus, hvor 10 glade sejlere har fået deres "kørekort".

Karsten Pennov stod for gennemførsel af kurset, med Rune Borre Hansen som hjælpeinstruktør.

Alle kursusdeltagere gennemførte kurset, og bestod med glans. Der var desuden 2 deltagere fra duelighedskurset tidligere på året, der fik afsluttet deres praktiske prøve.