Aktiviteter

Gennemførte aktiviteter 2022:

I år har Reersø Bådelaug arrangeret og gennemført 3 speedbådskurser,  og 22 glade sejlere har nu fået deres "kørekort".

Rune Borre Hansen stod for gennemførsel af kurset, med Magnus Borre Hansen som hjælpeinstruktør.

Karsten Pennov har været censor, udpeget af duelighedsklubben.

Alle kursusdeltagere gennemførte kurset, og bestod med glans. Der var desuden 2 deltagere fra duelighedskurset tidligere på året, der fik afsluttet deres praktiske prøve.