Nyheder

Hej Alle

Så foreligger der en plan for søsætning i 2023

Vi har fået reserveret 2 kran-fredage i April måned. 14/4 og 27/4

Vi skulle gerne op på 12 – 16 stykker pr. dag for at kunne få det til at lykkes.

Du skal melde dig til hos Freddy på kasserer@reersoe-baadelaug.dk eller sms på 30289890

Jeg skal bruge dit navn, bådnavnet og hvor båden skal afhentes eller om den står på bådvogn som du selv kommer hen til kranvognen med.

Jeg lægger informationerne i et regneark, og du får senere besked om hvornår du skal være klar.

Det bliver primært Sammi og mig der vil være som hjælpere ved søsætningerne.

Mvh Freddy

 

 

Bådelaugets Julebanko gav stor deltagelse og højt humør over de mange fine sponsorgaver.

Julebanko´et trak mange deltagere til Reersø


De mange sponsorgaver gav travlhed hos vores opråber og assistent.

Der gik ikke lang tid, før vi indså at tiden ikke var til at spille på hele plader. Efter de første spillerunder og en gløgg og æbleskive-pause, fortsatte spillet med 1 række for hver præmie. Alligevel var der så mange gevinster, at vinderens sidemand også måtte have en i samme omgang.

Banko´et kunne så afsluttes efter 3 timers  koncen-tration, og aftenens deltagere kunne gå glade og tilfredse hjem med de mange gevinster.


Aktivitetsudvalgets 3 medlemmer fik meget ros for deres ihærdighed og flid med at få arrangementet op at stå, og skaffe de mange fine gevinster fra vores sponsorer:

- LUVE Gørlev

- Åkerman Hairstyle

- Gørlev legetøjsbutik

- Gørlev Thaimassage

- Gørlev pizza og kebabhouse

- Det lille apotek

- Lynghuset Gørlev

- Fri Bikeshop Gørlev

- Punkt 1 Gørlev

- Lysmesteren Gørlev

- Rema 1000

- Kim Wirs

- Rikkes Blomster Mullerup

- MosterTantes Kirkehelsinge

- Gårdbutikken Mindegård

- Reersø Bryghus

- Matas Høng

- Mr Flemming Høng

- Sportigan Høng

- Trine Høng

- Høng planteskole

- Lindegaardens Havecenter

- Blomsterværkstedet Høng

- Jonny Thers

Ny bestyrelse i Reersø Bådelaug


Så er den nye bestyrelse kommet på plads i Bådelauget, og den består af:


Formand:                                 Kim Wirs Jensen

Næstformand:                        Per Jepsen

Kasserer:                                  Freddy Borre Hansen

Bestyrelsesmedlemmer:     Jørgen Johansen

                                                   Dennis Duncan

                                                   Jack Duncan

                                                   Karsten Mørk


Aktivitetsudvalg:


Medlem:                    Ida Hasselbach Kjær Olsen

Medlem:                    Bettina Olsen

Medlem:                    Sammi Duncan


Mail:  aktivitetsudvalg@reersoe-baadelaug.dk

Nyhedsbrev:                                                                  16-12-2021


God Jul og godt Nytår til Jer alle

 

Så er der godt nyt i forbindelse med adgang til Klubhuset på Reersø Havn.

 

Efter godt 2 års forsøg på at få et samlingslokale til vores Bådelaug, er der endelig kommet en løsning på problemet.


Vi har haft en række forgæves møder med Kalundborg Kommune og Reersø Bådklub, men senest her d.: 13/12-2021 lykkedes det at få et meget positivt og konstruktivt møde mellem de 2 foreninger og Kalundborg Kommune. Kommune har købt inventaret af Bådeklubben, så der skal ikke betales nogen form for leje i forbindelse med brug af klubhuset. Her blev det aftalt, at Reersø Bådelaug får adgang til klubhuset på Reersø Havn begyndende fra 01/01-2022.


Der er således udfærdiget en brugsaftale mellem foreningerne og kommunen som vi har underskrevet.


Vilkårene bliver som udgangspunkt at vi kan anvende huset 2 hverdage om ugen, og 1 weekend om måneden. Ved behov kan der aftales andre tidspunkter.


Der er oprettet et brugerråd bestående af de 2 formænd, samt et menigt bestyrelsesmedlem fra hver forening. Vi  skal have et opfølgende brugerrådsmøde først i det nye år, hvor vi kommer mere i detailler omkring samarbejdet på tværs af foreningerne.


Brugerrådet skal koordinere samarbejdet mellem foreningerne, administrere lokalefordelingen, koordinere rengøring og vedligeholdelse. Brugerrådet får sin egen underkonto i Reersø Bådeklub´s regnskab, hvor tilskuddet fra Kalundborg Kommune skal gå ind på, og administreres af brugerrådet.


Der bliver udarbejdet et ordensreglement for brug af huset i samarbejde med Bådeklubben og Kommunen. Ordensreglementet bliver ophængt i klubhuset, og blive tilgængeligt på vore hjemmeside.


Bådelauget får udleveret en nøgle omkring nytår. På førstkommende bestyrelsesmøde i 2022 vi vil beslutte hvor mange nøgler der skal i omløb, samt hvilke forudsætninger der skal være for at kunne få en nøgle udleveret.


Vi satser på at kunne lave en orienteringsaften først i det nye år, hvis ellers Corona-restriktionerne tillader det. Tænk over hvilke aktiviteter der kan være interessante i det kommende år, og tag forslagene med til denne aften.


Der kommer en mail omkring nytår, hvor du bliver bedt om at indbetale kontingent for 2022.

Hvis du allerede nu vil betale for 2022, er du velkommen til at overføre kr.: 100,- på vores foreningskonto: 0519-304047 eller mobilpay: 385606


God Jul og godt Nytår

p.b.v. Freddy


31-03-2020

Så er der kommet standere til Laugets medlemmer.

Vi har fået en god behandling hos GP Serigrafi, og kan derfor sælge en stander til kr.: 75,-

De kan afhentes på Engvej 19 - ring evt. først på 3028980