Nyheder

Hej alle Medlemmer i Reersø Bådelaug                                               07-02-2021


Siden vores mail fra d.: 20-12-2020, er der desværre ikke sket så meget i forhandlingerne med Reersø Bådeklub omkring vores adgang til klubhuset på Reersø Havn, men vi prøver stadigvæk. Dog har bådeklubben rykket sig lidt m.h.t pris for leje af inventar og service.


Mødet med Kalundborg Kommune er atter udsat til først i Marts grundet Corona-krisens forsamlingsforbud, hvor vi er indkaldt 2 personer fra hver forening, for at drøfte en samarbejdsaftalen mellem brugerne af huset.

Vi håber på at få en afklaring på samarbejdet mellem foreningerne omkring brugen af klubhuset på dette møde. Vi melder selvfølgelig ud til Jer alle omkring resultatet, så snart det er muligt.


Vi håber stadig på at få en dialog i gang med Bådeklubben, hvor vi kunne sidde sammen og tale omkring vilkårene. Det kunne have været dejligt at blive enige inden mødet med Kommunen.


Når vi får den adgang vi ønsker, er der nogle tiltag til aktiviteter i Bådelaug´et vi godt kunne tænke os at gennemføre, hvis der er interesse:

Aktivitetsønsker:

 

VHF-kursus

Duelighedsbevis

Speedbådskørekort

Navigation kursus

Kanalbevis kursus

Garnbinding

Livredning/førstehjælp

 

Meld meget gerne ind, hvis du har interesse eller ønske om en aktivitet der kunne være aktuel for vores medlemmer.


Mvh Reersø Bådelaug/Freddy

20-12-2020


Hej alle Medlemmer i Reersø Bådelaug!


Bestyrelsen ønsker Jer alle en god Jul og et godt Nytår.


Her har I det seneste nye fra Bådelauget bestyrelse:


Vi har besluttet, at eksisterende medlemmer i 2020 ikke skal betale kontingent for 2021, men beholder deres medlemskab uændret i 2021.                                                                                             

Dette er bl.a. på grund af, at der ikke har været nogle udgiftskrævende arrangementer i løbet af året, og vores vedtægter siger at vi ikke skal have over kr.: 10.000,- stående over længere tid.


Vi håber at kunne afholde vores generalforsamling her i foråret, men det kommer der mere om når vi kommer ind i Januar. 

Som det ser ud med Coronaen lige nu, er der nogle regler vi skal overholde for at kunne afholde generalforsamlingen, men det burde kunne lade sig gøre, og vi har check på lokalerne til det.


Danske Tursejlere:

Bådelauget er meldt ind i foreningen ”Danske Tursejlere”, og vores medlemskab hedder: Reersø Bådelaug klubnr. 259/10122434.

Det medfører kr.: 50,- i rabat for dig, hvis du selv melder dig ind i ”Danske Tursejlere”, som tilbyder billig forsikring, samt at vi må bruge de ca. 300 turbøjer der er udlagt i Danmark, et par gratis overnatninger på Ærø m.m..

Se mere på deres hjemmeside på: https://dansketursejlere.dk/ eller ring til sekretariatet/Bente på 70214242.


Siden vores mail fra d.: 03-09-2020, er der ikke sket så meget i forhandlingerne med Reersø Bådeklub omkring vores adgang til klubhuset på Reersø Havn, men vi prøver stadigvæk.

Det eneste nye er, at kommunen har oplyst at Bådeklubben har rettet henvendelse til kommunen, via deres advokat, for at høre om de kunne købe klubhuset. Her siger kommunen, at hvis det bliver aktuelt, skal huset i offentligt udbud, men også at den sag er stillet i bero indtil videre.


Vi skal have et møde med Kommunen og Bådeklubben omkring brugen af huset her først i Januar, så herefter har vi forhåbentligt lidt mere at melde ud til Jer.


Reersø Bådeklub har sendt et nyhedsbrev ud til Deres medlemmer, desværre har forfatteren ikke haft den fornødne baggrundsviden. Se Deres nyhedsbrev her på linket:

https://www.reersoe-baadeklub.dk/images/PDF/Lidt_nyt_fra_bestyrelsen_31-10-20.pdf


Jeg har kommenteret nyhedsbrevet og lagt det herunder, idet jeg ikke mener at det skal stå uimodsagt. Mine kommentarer er skrevet med rødt.


mvh Freddy


30-08-2020

Så er Reersø Kapsejladsklub startet som selvstændig klub, med udgangspunkt i at sejle efter DS´s regelsæt.


Uddrag af referatet fra den stiftende generalforsamling:

 • Formål med klubben
  • At styrke evner på vandet. Dygtiggøre sig til kapsejlads. Lære sin båd bedre at kende. Dele erfaringer og lære. Sejle efter officielle regler, som man kan sammenligne med andre.
 • Valg af bestyrelse
  • 5 af de 6 der har meldt til under fanerne til at være med i klubben, var fremmødt og valgte bestyrelsen med accept og opbakning fra 6.manden
  • Når klubben vokser med flere medlemmer, vil bestyrelsen udvides til min. 5 M/K
  • Formanden har to stemmer indtil bestyrelse udvides til 5 M/K
  • De fem medlemmer har valgt: Lise Borre Hansen til Formand/Sekretær, Rune B. Hansen til Næsteformand/Kassér
 • Vedtægter i klubben
  • Udgangspunkt i standard fra Dansk Sejlunion, med enkelte tilretninger
  • Der skal sejles efter DH-mål – et krav


Vil du sejle kapsejlads efter officielle regler, så kontakt Lise på:

reersoekapsejladsklub@gmail.com

31-03-2020

Så er der kommet standere til Laugets medlemmer.

Vi har fået en god behandling hos GP Serigrafi, og kan derfor sælge en stander til kr.: 75,-

De kan afhentes på Engvej 19 - ring evt. først på 3028980