Nyheder

07-03-2024

Bådisætning 13/4 og 4/5
Få pladser tilbage 4/5
SMS/ring til Lise på 20746039 for aftale.
Ca. samme priser som ved Kurt,- aftales og afregnes på dagen med vognmanden.
Der sættes IKKE master på !
Tilmelding senest 20/3
Mvh Lise


Fortøjningskursus v/Dennis:

 

Vi har arrangeret et fortøjningskursus lørdag d.: 13/4.

Vi mødes i klubhuset kl.: 09 til 11, hvor Dennis vil yde hjælp til at få klargjort fortøjninger, styreliner mm., tag evt. selv gerne selv tovværk og fortøjningsfjedre/gummikødben med.

 

Husk at læse havnens regler omkring fortøjninger i deres vedtægter: Dokumenter | reersoe-baadelaug.dk under pkt.: 2/9

 

Med venlig hilsen

Reersø Bådelaug

Dennis kan evt. kontaktes på 30611626

 

11-02-2024

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling for Reersø Bådelaug

Afholdes d.: 25/03-2024 i Klubhuset på havnen kl.: 19:00

 

Reersø Bådelaug indkalder hermed til vores femte ordinære generalforsamling, med dagsorden iflg. vedtægterne.

Foreslået dirigent er: Thomas Pedersen, Reersø.


Hvis der er interesse, bliver der arrangeret fællesspisning inden generalforsamlingen afholdes.

Mødetidspunktet er så kl.: 17:30


Vi tænker at servere Dennis´s gule ærter, spisningen og  drikkelse resten af aftenen er for Bådelauget regning. Tilmelding senest d. 18/3 til spisning er nødvendigt for at kunne afpasse indkøb.


Hvis du er interesseret i at deltage i spisning, skal du sende en mail til: kasserer@reersoe-baadelaug.dk, eller sms til: 30289890 med angivelse af antal personer senest d. 18/3. 

 

Vedr. § 4. Stk. 4. i vedtægterne omkring valg af bestyrelsen ser det sådant ud:


          Formand.      Kim Wirz                             på valg i år

          Næstform.    Freddy Hansen

          Best. medl.   Ole Kjær Olsen                  

          Best. medl.   Karsten Mørk                      ønsker ikke genvalg          

          Best. medl.   Dennis Duncan                 

          Best. medl.   Jack Duncan                      på valg i år                      

          Best. medl.   Jørgen Johansen                

 

          Suppleanter  Nikolaj Augustsen, Carsten Nielsen

          Revisorer      Lis Duncan, John Muushardt

          Revisorsup.   Flemming Olsen

 

Forslag til behandling i Bådelauget skal være bestyrelsen i hænde senest 10/3-2024, sendt på mail til: formand@reersoe-baadelaug.dk

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter jf. vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent (p.t. 100,- kr/årligt).
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand (i lige årstal)
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (1 hvert andet år)
 10. Valg af 2 revisorer (1 hvert andet år) og en revisorsuppleant
 11. Eventuelt

 

 

                      Med venlig hilsen

                                           Kim / formand for Reersø Bådelaug

Ny bestyrelse i Reersø Bådelaug 2024


Så er den nye bestyrelse kommet på plads i Bådelauget, og den består af:


Formand:                                 Kim Wirs Jensen

Næstformand:                        Freddy Borre Hansen

Kasserer:                                  Ole Kjær Olsen

Bestyrelsesmedlemmer:     Jørgen Johansen

                                                   Dennis Duncan

                                                   Jack Duncan

                                                   Anders Hedegaard


Suppleanter:                           Carsten Nielsen

                                                   Nikolai Augustsen


Aktivitetsudvalg:


Medlem:                    Anders Hedegaard

Medlem:                    Dennis Duncan

Medlem:                    Sammi Duncan


Mail:  aktivitetsudvalg@reersoe-baadelaug.dk

31-03-2023

Så er der kommet standere til Laugets medlemmer.

Vi har fået en god behandling hos Ulstrup Serigrafi, og kan derfor sælge en stander til kr.: 50,-

De kan afhentes på Engvej 19 - ring evt. først på 3028980